Tervetuloa!

Kaikki ravintolat kartalla! Löydä auki olevat ravintolat suoraan kartalta. Zoomaa alueeseen missä olet ja suodata tulokset tyypin, hinnan ja arvostelujen mukaan.

Kokeile täysin uudistunutta Eatia nyt!

Eat.fi verkkosivustojen käyttöehdot

Tervetuloa Eat.fi verkkosivuille ! Katso myös Rekisteriseloste.

Eat.fi:n sivustot toimittaa City Digital Oy, osoite Kuortaneenkatu 5, 00520 Helsinki.

Epäselvissä tapauksissa ottakaa yhteyttä info@eat.fi:hin.

Eat.fi:n tavoitteena on edistää korkeatasoista ruoka- ja ravintolakulttuuria. Tämän edistämiseksi Eat.fi toimittaa verkkosivustoja joista ilmenee paikkakunnan ravintolat ja joiden tarkoituksena on antaa ravintolakävijöiden arvostella ravintoloiden ruokaa, palvelua jne.

Ravintolakävijöitä jotka arvostelevat ravintoloita ja niiden palveluja Eat.fi:n sivustoilla kutsutaan alla Asiakkaaksi.

Käyttämällä eat.fi verkkosivustoja tai palveluja, jotka löytyvät osoitteesta www.eat.fi sinua sitoo ja sinuun sovelletaan seuraavia käyttöehtoja. Myös Eat.fi:n vastuu kolmansiin nähden ilmenevät käyttöehdoista:

1. Asiakkaan ja Eat.fi sopimussuhde

Asiakas toimittaa Eat.fi:lle sivustoilta lähemmin ilmenevän arvostelunsa ym. ravintolasta(alla Materiaali). Toimittamalla Materiaalin Eat.fi:lle Asiakas myöntää Eat.fi:lle vapaan ja rajoittamattoman käyttöoikeuden Materiaaliin ja oikeuden julkaista toimittamaansa Materiaalia (teksti ja mahdolliset kuvat) joko kokonaan tai osittain. 

Asiakas hyväksyy, että Eat.fi:llä on oikeus muokata tai lainata Materiaalia joko osittain tai kokonaan. Eat.fi päättää itse Asiakkaan toimittaman Materiaalin tai sen osan julkaisemisesta. Eat.fi:llä ei ole velvollisuutta Materiaalin julkaisemiseen.

Asiakas vastaa siitä, että hänellä on täydet oikeudet toimittamaansa Materiaaliin ja oikeus luovuttaa se Eat.fi:lle julkaistavaksi Eat.fi:n verkkosivuilla tai muutoin. Mikäli Asiakas itse ei ole tekijänoikeuden tai muun tarvittavan oikeuden haltija tai omistaja, hän vastaa siitä, että hänellä on oikeudenhaltijan lupa Materiaaliin ja sen toimittamiseen Eat.fi:lle edellä kerrottua tarkoitusta varten.

Asiakas vastaa siitä, ettei hänen lähettämänsä Materiaali loukkaa kolmannen tekijänoikeutta tai muuta lakiin tai sopimuksiin perustuvaa oikeutta. Asiakas vastaa siitä, että Materiaali ei ole lain tai hyvän tavan vastaista.

Asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä Eat.fi:n sivustoja loukkaaviin, halventaviin, sopimattomiin, paheksuttaviin, rasistisiin, tai hyvän tavan vastaisiin tarkoituksiin.

Asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä Eat.fi:n sivustoja manipuloivasti, kuten kilpailijansa tai tämän liikkeen tai liiketoiminnan mustamaalaamiseen tai oman liiketoimintansa tai läheisen henkilön tai muun liiketoiminnan pönkittämiseen tai muihin kilpailullisesti arveluttaviin tarkoituksiin.

Eat.fi:llä on omistus- ja tekijänoikeus sivustoihin ja niiden toteutukseen eikä Asiakkaalla (tai kenelläkään muulla) ole oikeutta osaksikaan kopioida tai käyttää sivustoja tai niiden ideaa omaan tarkoitukseensa tai muihin Eat.fi:n oikeuksia loukkaavaan toimintaan. Eat.fi pidättää kaikki oikeudet sivustoihin ja niiden sisältöön.

Asiakas sitoutuu olemaan jäljentämättä sivustoja tai sen osia taikka myymättä taikka kauppaamatta niissä esiintyvää Materiaalia. Asiakas on yksin vastuussa Eat.fi:lle toimittamastaan Materiaalista ja sen paikkansapitävyydestä ja mahdollisen väärän tiedon Eat.fi:lle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta. Eat.fi:llä on oikeus poistaa sellaista Materiaalia sivustoiltaan johon se arvioi sisältyvän em. loukkaavaa, manipuloivaa taikka rikollista tekstiä tai elementtejä.

2. Eat.fi:n vastuu

Eat.fi pyrkii tarkistamaan sivustoillaan esiintyvän Materiaalin mahdollisimman huolellisesti, jotta sivustot eivät tulisi sisältämään yllä mainittuja negatiivisia elementtejä.

Eat.fi ei takaa eikä vastaa sivustojen sisällön tai sen osan taikka sivustojen kautta saatavien tietojen tai arvostelujen tai mielipiteiden oikeellisuudesta, paikkansapitävyydestä tai luotettavuudesta eivätkä sivustoilla esitetyt mielipiteet ja arvostelut välttämättä edusta Eat.fi:n kantaa. 

Eat.fi ei vastaa sivustoillaan esitettyjen tietojen tai sisällön tai väitteiden perusteella tehtävien johtopäätösten tai toimenpiteiden aiheuttamista välittömästä tai välillisestä vahingoista tai menetyksestä. Tämä käsittää mm. menetetyn liikevoiton, liikearvon tai maineen tai tietojen menetyksen.

3. Riitaisuudet

Asiakkaan ja Eat.fi:n välisiin riitaisuuksiin tai näistä Käyttöehdoista johtuviin erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lakia. Jos erimielisyydet ei neuvotteluteitse saada ratkaistua, riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

area.social.login.providers